Landfall Review Online offers bilingual review of Tātai Whetū

Screen Shot 2018-11-02 at 8.41.39 AM.png

 

‘The ‘stars’ of Tātai Whetū, a collection of seven poems by seven Māori women poets, take the reader on a wistful journey that traverses the boundaries of the spiritual and physical realms. The poets who composed these poems will inevitably pass on from this physical world – he tātai whetū ki te whenua, ngaro noa – but their words and thoughts are hung in the metaphysical space of the heavens above as guiding lights never to be extinguished – he tātai whetū ki te rangi, tū tonu.

A highly charged current of feminine strength underlies the poems in this collection. Māori history is rich with narratives featuring strong female figures who defy the odds and are a powerful force to be reckoned with: ‘I heard their karanga, the dawn voice, centuries of women rising up in a vocal wiri from the motu …’ Anahera Gildea reminds us that we are a continuation of those who have gone before us and our karanga will add to the resounding echoes of quivering voices that will be heard for generations to come.’

 

‘Ko ngā whetū o te pukapuka nei, Tātai whetū, he kohikohinga o ngā rotarota e whitu kua tuhia e ngā kaiwhakairo kupu wahine Māori tokowhitu. Ka kawea te kaipānui e ā rātou kupu i tētahi haerenga whēnakonako e whakawhiti ana i te ao wairua me te ao kikokiko nei. Tāria te wā, ka matemate haere ngā kaiwhakairo kupu nei – he tātai whetū ki te whenua, ngaro noa – engari ka whakairia ō rātou whakaaro, ā rātou kupu ki te rangi hei tohutohu i a tātou mō ake tonu – he tātai whetū ki te rangi, tū tonu.

He roma mana wahine e rere ana hei pūtaketanga o ia rotarota i tēnei kohikohinga. E hia kē nei ngā kōrero pūrākau a te Māori e whakanui ana i te mana o te wahine, i tō rātou kaha, i tō rātou ūpoko mārōtanga i tā rātou i kōkiri ai. ‘… I heard their karanga, the dawn voice, centuries of women rising up in a vocal wiri from the motu …’ Ka whakamaumaharatia tātou e Anahera Gildea, he uri whakaheke tātou nō rātou kua mene atu ki te pō. Ka āpitihia ā tātou karanga ki ā rātou karanga e whakapaorotia ai i ngā reanga e haere ake nei.’

 

Full review here

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s